Tijdbeeld

Waardering

Vanuit de kennis over bouwgeschiedenis is een cultuurhistorische waardering opgesteld. In de waardering zijn de huidige onderdelen afgezet tegen de criteria: gaafheid, zeldzaamheid en historische afleesbaarheid. De waardering is tot stand gekomen conform de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek (april 2009) en onderverdeeld in een aantal deelwaarden. De deelwaarden zijn gebaseerd op de waarderingscriteria zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed deze hanteert in de Erfgoedwet (artikel 9, beleidsregel aanwijzing Rijksmonumenten, Erfgoedwet). De waardering kan gebruikt worden in het kader van plantoetsing voor verbouwingen.

Algemene historische waarden

  • Gouden Pand 7 is voor Appingedam van algemeen historisch belang vanwege de herinnering aan en de verwijzing naar de historische bewoners, het (bezit van het) Augustijner klooster en vanwege de vroegere status van Edele Heerd.

Stedenbouwkundige waarden

  • Gouden Pand 7 vormt een beeldondersteunende schakel in de westelijke historische gevelwand van de straat het Gouden Pand. Het pand heeft een grote visuele alsook historische relatie met het naastgelegen gebouw, Gouden Pand 5.
  • De private stoep met stoeppalen en kettingen heeft als tamelijk recente toevoeging een positieve stedenbouwkundige waarde.

Architectuurhistorische waarden

  • Het neoclassicistische gevelaanzicht (mogelijk tot stand gekomen in twee fasen) heeft een hoge architectuurhistorische waarde als getuigenis van de architectuurhistorische ontwikkeling van het pand.
  • Alle kozijnen en ramen zijn in 1992 vernieuwd waarmee ze in materiële zin een indifferente waarde vertegenwoordigen. De raamindeling heeft daarbij nog wel architectuurhistorische waarde als verwijzing naar hun historische voorgangers en het historische gevelbeeld.

Bouwhistorische waarden

  • Het casco – de gevels, bouwmuren, balklagen en vloeren – dateert uit de zestiende en zeventiende eeuw en heeft een hoge bouwhistorische waarde vanwege de afleesbaarheid van de bouwhistorische ontwikkelingsgeschiedenis van het pand. De rechter zijgevel en de achtergevel verdienen extra vermelding vanwege de afleesbaarheid van de bouwsporen vanaf de openbare weg.
  • Op de onderzijde van de balklagen en vloerdelen van zowel de begane grond- als de verdiepingsvloer bevinden zich historische afwerkingen die een hoge bouwhistorische waarde hebben vanwege de afleesbaarheid van de vroegere indeling. Hierbij verdient het restant van een troggewelfje tussen de begane grond balklaag een extra vermelding.
  • Het huidige interieur, de indeling en kap zijn in 1992 en later toegevoegd en hebben een indifferente bouwhistorische waarde.