Tijdbeeld
2 afbeeldingen.

Inleiding

Introductie

Aanleiding voor het bouwhistorische onderzoek naar het pand Gouden Pand 7 te Appingedam is de voorgenomen verstevigingoperatie in het kader van de Groningse aardbevingschade. Zonneveld Ingenieurs uit Rotterdam is de directe opdrachtgever van dit onderzoek. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is de uiteindelijke opdrachtgever van de verstevigingoperatie van het gebouwencluster Gouden Pand 1, 5 en 7.

Vanwege de beschermde status van Gouden Pand 7 als rijksmonument (RCE, nr. 8216) en omdat deze zich binnen het beschermde stadsgezicht van Appingedam bevindt (RCE, nr. 1615), worden er hoge eisen gesteld aan een zorgvuldige omgang met de aanwezige monumentale waarden. Dit onderzoek levert inzicht in de aanwezige monumentwaarden. Een overzicht van de monumentwaarden geven een richting aan de (wenselijkheid van) verbouwingsmogelijkheden. De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden voor de plantoetsing in het kader van een verbouwing.

 

Bouwhistorisch onderzoek

Op 24 mei 2022 is het veldwerk ter plaatse uitgevoerd door Daan Wennips en Peter Boer. Voor de datering van de balklagen en tevens de verdiepingsbalklaag van het belendende Gouden Pand 5, heeft er dendrochronologisch onderzoek naar het houtwerk plaatsgevonden door Paul Borghaerts van Borghaerts houtdatering. De houtmonstername heeft plaatsgevonden op 30 augustus 2022. De rapportage van het dendro-onderzoek is als bijlage bij dit onderzoek opgenomen (onder de knop downloads).

Ten tijde van de beide veldwerkdagen werd het pand bewoond als twee appartementen: de kelder als gezamenlijke ruimte, een appartement op de begane grond en een appartement op de verdieping met zolder. De rapportage van het bouwhistorische onderzoek is in september en oktober 2022 uitgevoerd door Daan Wennips conform de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek (april 2009).

 

Digitale rapportage

De bouwhistorische ontwikkelingsgeschiedenis van Gouden Pand 7 is chronologisch geordend in verschillende tijdvensters als onderdeel van een tijdlijn. Onder de knop samenvatting is een beknopte samenvatting van de bouwhistorie te vinden. De rapportage is opgezet als een digitale presentatie via de website www.tijdbeeld.com. Hoewel via de website een PDF-versie van het rapport gegenereerd kan worden, is dit hoofdzakelijk bedoeld als archieffunctie. Tekst en afbeeldingen zijn optimaal te bekijken via onderstaande link:

www.tijdbeeld.com/project/gouden-pand-7?token=U04VY5EQ

De cultuurhistorische waardering van het pand is overzichtelijk uiteengezet onder de knop waardering. Onder de knop verantwoordingen zijn de voor het onderzoek geraadpleegde (archief)bronnen, de literatuur en de websites opgenomen.