Tijdbeeld
3 afbeeldingen.

Beschrijving

Situering

Gouden Pand 7 is gelegen in het noordelijke deel van het centrum van Appingedam. De straat Gouden Pand is middels de Vlintenbrug verbonden met het zuidelijke deel van het stadscentrum. Samen met de gebouwen 1 en 5 vormt dit pand een vrijstaand gebouwenclustertje dat aan de noordzijde begrenst wordt door  de Cornelis Albertsstraat.

 

3 afbeeldingen.

Beschrijving

Gouden Pand 7 is een tamelijk bescheiden gebouw met de Cornelis Albertsstraat aan de rechterkant en het gelijkvormige Gouden Pand 5 links ervan. Het gebouw telt twee bouwlagen met daaronder een kelder en daarop een zadeldak. De nok van het dak is net als die van Gouden Pand 5 parallel aan de richting van de straat georiënteerd. Reeds van buitenaf is de grote architectonische relatie met het naastgelegen Gouden Pand 5 zichtbaar. Gebleken is dat de gelijkenissen terug te voeren zijn op de vroege bouwgeschiedenis van beide panden, die lange tijd ook dezelfde eigenaars hebben gehad.

Het in de negentiende eeuw gecreëerde aanzicht van Gouden Pand 7 bestaat uit een gepleisterde voorgevel met daarin drie vensterassen. De ingang bevindt zich aan de rechter zijde. Ter hoogte van de begane grond zitten twee tamelijk grote vensters, met daaronder twee kleine kelderraampjes. De private stoep daarvoor is afgesloten middels stoeppalenmet kettingen daartussen. De gepleisterde voorgevel met schijnvoegen ter plaatse van de verdieping bevat drie vrij smalle vensters.

De zijgevel aan de zijde van de Cornelis Albertsstraat is opgebouwd uit schoonmetselwerk. In de gevel zitten een aantal vensters zonder enige gevelritmiek. Het zijn twee grotere vensters waarvan het ene een middenstijl heeft en het andere een hijsbalk heeft. Daarnaast zitten er twee keldervensters en een klein zoldervenster in de gevel. De gevel bevat een groot aantal bouwsporen waardoor de historische gelaagdheid van het gebouw al van buiten zichtbaar is.

De achtergevel is slechts ter hoogte van de verdieping van buiten zichtbaar. het onderste deel gaat schuil achter het overbouwde achterom van Gouden Pand 5. Net als de zijgevel bestaat ook dit geveldeel uit schoon metselwerk met daarin enkele bouwsporen. In de gevel zitten twee (verdiepings) ramen.