Tijdbeeld

Verantwoordingen

Literatuur

Borghaerts P., Dendrochronologisch onderzoek Gouden Pand 5/7, Borghaerts Houtdatering, 2022.

Hoft, A., Vissen rond de Floem, Een bijdrage tot het historisch topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810, Wolters-Noordhof/Egbert Forsten, 1990.

Hoeve, J. van der, ‘In muren verborgen: baksteen in bouwhistorisch onderzoek’, in: Hervonden stad, Groningen 2000, pp. 85-90.

Berends, G., ‘Baksteen in Nederland in de Middeleeuwen’ in: Restauratievademecum RVblad 02-1, UDC 691.421, 1989.

 

Websites

www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl

www.beeldbankgroningen.nl

www.erfgoedkloosterleven.nl

https://groningerarchiefnet.nl

www.hisgis.nl

www.landschapsgeschiedenis.nl

www.pdok.nl

 

Archieven

Groninger Archieven, Groningen (NL-GnGRA)

  • Beeldbank Groningen

Kadastrale archief via digitale archiefviewer

  • Hulpkaarten: gemeente Appingedam (HK_APG_D)
  • Leggerartikelen: gemeente Appingedam (APG00)

Rijksdienst voor cultureel erfgoed, Amersfoort (RCE)

  • Kadastrale minuutplans en Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels, 1832 (MIN01003D01 en OAT01003D009)
  • Beeldbank RCE

Gemeente Eemsdelta, Appingedam

  • Bouwdossier Appingedam, Gouden Pand 7