Tijdbeeld

Waardering

Vanuit de kennis over bouwgeschiedenis is een cultuurhistorische waardering opgesteld. In de waardering zijn de huidige onderdelen afgezet tegen de criteria: gaafheid, zeldzaamheid en historische afleesbaarheid. De waardering is tot stand gekomen conform de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek (april 2009) en onderverdeeld in een aantal deelwaarden. De deelwaarden zijn gebaseerd op de waarderingscriteria zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed deze hanteert in de Erfgoedwet (artikel 9, beleidsregel aanwijzing Rijksmonumenten, Erfgoedwet). De waardering kan gebruikt worden in het kader van plantoetsing voor verbouwingen.

 

Algemene historische waarden

 • Gouden Pand 1, ook wel ‘Het Gouden Pand’ genoemd, is voor Appingedam van algemeen historisch belang vanwege de herinnering aan en de verwijzing naar de vele (vooraanstaande) bewoners.
 • In het bijzonder is de plek verbonden aan de achttiende-eeuwse Jan Blaupot die vanwege het jaarlijkse Blaupotfestival enige lokale bekendheid geniet. Jan Blauwpot heeft echter in een voorloper van het huidige gebouw op deze plek gewoond.

 

Stedenbouwkundige waarden

 • Het gebouw heeft een hoge stedenbouwkundige waarde vanwege het monumentale blokvormige hoofdvolume, passend bij de statige neoclassicistische architectuur.
 • De locatie als hoekpand aan het Damsterdiep levert tevens een bijdrage aan de stedenbouwkundige waarde.
 • De oorspronkelijke private stoep met stoeppalen aan de zijde van de straat het Gouden Pand heeft een hoge stedenbouwkundige waarde.

 

Architectuurhistorische waarden

 • De monumentale neoclassicistische architectuur en het blokvormige hoofdvolume is karakteristiek voor de bouwperiode en heeft een hoge architectuurhistorische waarde die tevens getuigd van de vooraanstaande bewoners in de eerste periode vanaf de bouw.
 • De architectuur van het gebouw past binnen een bredere context van een mogelijke ‘rechterlijke bouwgolf’ in het Appingedam van de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw.
 • De in 1972 nieuw gebouwde vensters en ook de gereconstrueerde voorgevel ter plaatse van de begane grond heeft en hoge beeldwaarde als reconstructie.
 • Het carillon heeft als recente toevoeging een indifferente architectuurhistorisch waarde. Het klokkenspel refereert niet naar een bepaalde (bijzondere) maatschappelijke functie van het gebouw.

 

Bouwhistorische waarden

 • In materiële zin is de bouwhistorische waarde van Gouden Pand 1 beperkt. Als gevolg van een brand in 1972 is een groot deel van het houtwerk van het gebouw verloren gegaan, hierdoor is de bouwhistorische afleesbaarheid van het huidige gebouw gering.
 • Uitsluitend een deel van de gevels en de balklaag met (een deel van de?) vloer van de begane grond is de brand bespaard gebleven, deze onderdelen hebben een hoge bouwhistorische waarde.
 • De toegevoegde onderdelen na de herbouw van het pand vanaf 1972 hebben een indifferente bouwhistorische waarde. In hoofdlijnen betreft dit de verdiepingsbalklaag met vloer, zolderbalklaag met vloer, kap, aanbouw aan de achterzijde en de indeling van het pand.