Tijdbeeld
3 afbeeldingen.

Beschrijving

Situering

Gouden Pand 1, ook wel ‘Het Gouden Pand’ genoemd, is gelegen in het noordelijke deel van het centrum van Appingedam. De straat Gouden Pand is middels de Vlintenbrug verbonden met het zuidelijke deel van het stadscentrum. Gouden Pand 1 ligt in de nabijheid van deze brug en grenst aan het water van het Damsterdiep. Samen met de naastgelegen panden 5 en 7 vormt dit pand een vrijstaand gebouwenclustertje dat aan de noordzijde begrenst wordt door  de Cornelis Albertsstraat. Achter het pand ligt een achtertuin, eveneens grenzend aan het water van het Damsterdiep.

 

3 afbeeldingen.

Beschrijving

Gouden Pand 1 bestaat uit een hoofdgebouw van twee bouwlagen met daaronder een kelder. Op het pand zit een schilddak met twee hoekschoorstenen. Het gebouw staat op een rechthoekige plattegrond met de nokrichting parallel aan de straat. De symmetrisch opgebouwde voorgevel bestaat uit schoon metselwerk en bevat vijf venstertraveeën. De linker zijgevel is vanaf de Vlintenbrug goed zichtbaar en bevat drie venstertraveeën over drie bouwlagen. De kelderramen steken hier boven het lagere maaiveld van de kade van het Damsterdiep uit. Tegen de eveneens bakstenen achtergevel staat een opmerkelijke aanbouw waarvan de gevels met houten delen zijn bekleed. Tegen de rechter zijgevel staat het belendende pand Gouden Pand 5. De vloeren worden gedragen door enkelvoudige balklagen.