Tijdbeeld

Colofon

Dortherdijk 2 in Joppe
bouwhistorische verkenning

ARCX-rapport 0974
x, y coordinaten: 213.925, 468.400

© ARCX monumentenzorg en cultuurhistorie, 14 juli 2020

Onderzoek
ARCX, monumentenzorg en cultuurhistorie
Bergstraat 41
6981DB Doesburg
www.arcx.nl
+31(0)313 650190
i.s.m. Belfort Bureau voor Cultuurhistorie en Monumenten, Doetinchem

Opdrachtgever
EMD Monumentenzorg, namens familie Grotenhuis

Veldwerk
Peter Boer en Jacco Vromen 

Rapportage
Jacco Vromen

ARCX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.