Tijdbeeld

Beschrijving

De boerderij is gebouwd op een T-vormige plattegrond met aan de westzijde het woongedeelte en aan de oostzijde het bedrijfsgedeelte. Het pand telt boven twee kleine kelders onder het woongedeelte één bouwlaag en een zolder onder een met riet gedekt wolfdak. Aan de zuidzijde is het gebouw via een aangebouwd tussenlid verbonden met een moderne veestalling. De boerderij heeft de ruimtelijke opzet van een zogenaamd driebeukig hallehuis waarvan het dak ondersteund wordt door een vijftal ankerbalkgebinten die de daksporen dragen. Van de ankerbalkgebinten zijn vrijwel alle oorspronkelijke gebintstijlen afgezaagd. De ankerbalken worden meer naar binnen toe ondersteund door nieuwere gebintstijlen. Alle gebinten staan in het bedrijfsgedeelte.

 

woongedeelte
In het woongedeelte zijn ruimtelijk drie delen te onderscheiden. De nummering van de onderscheiden ruimten komt overeen met de nummering op de hierboven afgebeelde plattegrond. 

  • In het midden de grote centrale woonruimte, de heerd (1), die door het uitbreken van de naastgelegen gang in open verbinding staat met de voormalige linker zijkamer (2). De zolder boven de heerd, linker zijkamer en opkamer vormt één ongedeelde ruimte. 
  • Links van de heerd en achter de voormalige linker zijkamer een kelder met opkamer (3).
  • Rechts van de heerd de rechter zijkamer (4) met achtergelegen kamertje en een trapopgang naar de bovengelegen slaapkamer op zolder.


Op de nok staat rechts boven het woongedeelte een gemetselde schoorsteen. De gevels zijn boven een gepleisterde plint opgetrokken in kruisverband. De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld met links een schuifvenster met roedenverdeling met rechts daarvan de voordeur met bovenlicht en centraal een breed schuifvenster met roedenverdeling. Deze gevelopeningen zijn aan de bovenzijde afgesloten met strekken, de vensters kunnen afgesloten worden met opgeklampte houten luiken. Geheel rechts is tegen de voorgevel een driezijdige erker onder een plat dak geplaatst, waarin rondom drie brede houten vensters onder rollagen en met bakstenen lekdorpels zijn opgenomen. Op zolderniveau bevat de gevel drie liggende houten vensters. 
In de linker zijgevel is centraal een grote gevelopening ingebroken die afgesloten kan worden met dubbele houten schuifdeuren die aan een rail zijn afgehangen. Links hiervan bevat de gevel ter plaatse van de opkamer een klein venster met een op duimgehengen draaiend houten luik en daaronder een kelderlicht, beiden onder een rollaag. Om de hoek (achtergevel woongedeelte) zit eveneens een kelderlicht, afsluitbaar met een op duimgehengen draaiend luik. 
De rechter zijgevel is uitgevoerd als topgevel met daarboven een wolfeind. De gevel is op de begane grond ingedeeld met links dubbele houten schuifdeuren met een bovenlicht en rechts een houten T-schuifvenster. Op de verdieping zijn twee houten stolpvensters geplaatst. Alle gevelopeningen zijn aan de bovenzijde afgesloten met rollagen. Van de voormalige houten luiken op de begane grond resteert nog één exemplaar. 

7 afbeeldingen.

bedrijfsgedeelte
In het bedrijfsgedeelte wordt de ruimte door de gebintconstructie in drie beuken ingedeeld:

  • In het midden wordt de hoge middenbeuk ingenomen door de deel (6). Achter de heerd is op de deel een smalle ruimte uitgebouwd, voorheen een bedstede met naastgelegen kasten. 
  • Links van de deel de linker zijbeuk (7) met een grupstal onder de hilde. Achter de opkamer is in deze zijbeuk een ruimte uitgebouwd met toegang tot de opkamer.
  • Rechts van de deel de rechter zijbeuk (8) met een grupstal onder de hilde. Rechtsachter is ter plaatse van de rechter zijbeuk een afgesloten stalruimte ingebouwd die in verbinding staat met de naast de boerderij gelegen moderne ligboxenstal.


De achtergevel is boven een gepleisterde plint in kruisverband opgetrokken, uitgevoerd met vlechtingen en bevat centraal de gemoderniseerde baander in de vorm van een brede, hoge houten schuifdeur. De baander wordt geflankeerd door houten vensters (waarvan het rechter venster is dichtgezet) en twee houten staldeuren. Geheel rechts is in de gevel een rond venster opgenomen. Aan deze zijde is tevens een transportschuif aangesloten op een mestluik voor de afvoer van stalmest. 
De linker zijgevel is boven een gepleisterde plint opgetrokken in kruisverband en bevat acht liggende stalvensters en twee houten (mest- en stal)deuren. 
De rechter zijgevel is opgetrokken in halfsteens verband en bevat één liggend stalvenster en twee houten mestdeuren.

4 afbeeldingen.

kwartronde uitbouw / karnmolen
In de oksel van de rechter zijkamer en rechter zijbeuk is tegen de boerderij een met riet gedekte, kwartronde uitbouw geplaatst waarin oorspronkelijk een karnmolen stond (5). Op de nok staat een gemetselde schoorsteen. In de huidige situatie bevindt zich hier een dagelijkse keuken annex spoelkeuken (geut) met toegang naar de rechter zijkamer(s). In de uitbouw is tevens de keldertrap gesitueerd naar de kelder onder de rechter zijkamer. 

De kwartronde gevel is boven een gepleisterde plint opgetrokken in schoon metselwerk in kruisverband. De gevel is ingedeeld met rechts een staand venster onder een rollaag en links een houten deur met een zijlicht, bestaande uit twee gekoppelde draairamen, dat deels afgesloten kan worden met een houten luik.