Tijdbeeld

Colofon

Rijksstraatweg 5 in Wilp
bouwhistorische verkenning

ARCX-rapport 0981
x, y coordinaten: x 207.030, y 470.910
monumentennummer: 38105

© ARCX monumentenzorg en cultuurhistorie, 10 maart 2021

Onderzoek
ARCX, monumentenzorg en cultuurhistorie
Bergstraat 41
6981DB Doesburg
www.arcx.nl
+31(0)313 650190
i.s.m. Belfort Bureau voor Cultuurhistorie en Monumenten, Doetinchem

Opdrachtgever
Gemeente Voorst

Veldwerk en rapportage
Peter Boer en Jacco Vromen 

ARCX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.