Tijdbeeld

Verantwoordingen

Literatuur

Borghaerts P., Dendrochronologisch onderzoek Gouden Pand 5/7, Borghaerts Houtdatering, 2022.

Hoft, A., Vissen rond de Floem, Een bijdrage tot het historisch topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810, Wolters-Noordhof/Egbert Forsten, 1990.

 

Websites

www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl

www.beeldbankgroningen.nl

www.erfgoedkloosterleven.nl

https://groningerarchiefnet.nl

www.hisgis.nl

www.landschapsgeschiedenis.nl

www.pdok.nl

 

Archieven

Groninger Archieven, Groningen (NL-GnGRA)

  • Beeldbank Groningen

Kadastrale archief via digitale archiefviewer

  • Hulpkaarten: gemeente Appingedam (HK_APG_D)
  • Leggerartikelen: gemeente Appingedam (APG00)

Rijksdienst voor cultureel erfgoed, Amersfoort (RCE)

  • Kadastrale minuutplans, 1832 (MIN01003D01)
  • Beeldbank RCE

Gemeente Eemsdelta, Appingedam

  • Bouwdossier Appingedam, Gouden Pand 5