Tijdbeeld

Literatuur

Bloemink & Hemmes, ‘Ontstaan en geschiedenis van het Noordereiland en de Thorbeckegracht’. Uit De Vries, D.J. en red., OnZichtbaar Zwolle, Archeologie en bouwhistorie van de stad. Spa Uitgevers Zwolle, 2015.

Boer, P., Spittaalstraat 65-67-69 in Zutphen, bouwhistorische verkenning. Doesburg, 28-12-2009. Rapport van bureau ARCX.

Burkom, Van & Red. Leven in toen; vier eeuwen Nederlands interieur in beeld. Uitgeverij Waanders, Zwolle. 2001.

Meischke, R. & Zantkuijl, H.J., Huizen in Nederland, Utrecht, Noord-Brabant en de oostelijke provincies. Uitgeverij Wbooks, Zwolle. 2010.

Meyer, G.M. & Van den Elzen, E.W.F., De verstening van Deventer. Groningen, 1982.

Petersen, Van, J.W., ‘Doesburg, Mosterdstad’, uit Jaarboek Achterhoek en Liemers, nr.20 (1997), p.133-123.

Vromen, J., ‘Meipoorstraat 39-41 in Doesburg, bouwhistorische verkenning met waardestelling’, gepubliceerd door ARCX op http://www.tijdbeeld.com op 23-06-2018.