Tijdbeeld
2 afbeeldingen.

Introductie

Objectgegevens:
Adres: Boekholtstraat 22
Postcode: 6981 CW, Doesburg
XY coördinaten: 206.450, 447.616
Status: Gemeentelijk monument
Onderzoek: Bouwhistorische verkenning met waardestelling
Functie: kantoor/winkel mosterdmuseum
Bouwjaar: 1615
Architect: onbekend

Aanleiding 
Op dit moment maakt de eigenaar van het gemeentelijke monument aan de Boekholtstraat 22 te Doesburg plannen voor een verbouwing met als doel de verduurzaming van het pand en het uitvoeren van achterstallig onderhoud. Vanwege de gemeentelijke monumentenstatus van het pand is aan ARCX de opdracht gegeven om een bouwhistorische verkenning met waardestelling uit te voeren. Het bouwhistorisch onderzoek geeft inzicht in de hoofdlijnen van de bouwgeschiedenis, de bewaard gebleven historische structuur en de aanwezige cultuurhistorische waarden. Aan de hand van de resultaten kan bepaald worden waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en welke cultuurhistorische waarden bij toekomstige veranderingen in het geding kunnen zijn. 
 

Plan van onderzoek
Het onderzoek heeft plaatsgevonden conform de Richtlijnen Bouwhistorisch onderzoek van april 2009. Het onderzoek was opgebouwd uit een aantal onderdelen. Allereerst zijn de relevante en beschikbare gegevens uit de literatuur en archieven geraadpleegd. In de verschillende digitale beeldbanken zijn historische afbeeldingen en (kadastrale) kaarten verzameld. 
Vervolgens is het gebouw op locatie onderzocht, waarbij op grond van de vormgeving van het exterieur, de afwerking van het interieur en de zichtbare bouwsporen, de belangrijkste veranderingen en verbouwingen gedocumenteerd zijn. Het gebouw is bezocht op donderdag 2 maart 2023. Er is geen destructief onderzoek uitgevoerd.  

Digitale rapportage
De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd en aangeleverd via de website TIJDBEELD. Op www.tijdbeeld.com zijn alle gegevens chronologisch geordend en digitaal gepresenteerd in opeenvolgende vensters in de tijdlijn en voorzien van een waardering. De directe link naar de rapportage is: https://www.tijdbeeld.com/project/boekholtstraat-22
De rapportage blijft voor onbepaalde tijd via de website ontsloten. Hoewel via de website (downloads) een PDF-versie van het rapport gegenereerd kan worden, is dit hoofdzakelijk bedoeld als archieffunctie. Tekst en afbeeldingen zijn optimaal te bekijken via bovenstaande link. 

4 afbeeldingen.

Situering
De Boekholtstraat bevindt zich op de grens van de oudste middeleeuwse stadskern van Doesburg. Boekholtstraat 22 is onderdeel van een huis dat opgedeeld is in twee woningen. Het onderzochte huis vormt het linker huis van dit rijtje. De geschakelde woningen zijn samengevoegd onder een dwars geplaatst zadeldak.

Beschrijving
Het pand is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag; naast een begane grond bevat het pand een kelder, een insteekverdieping aan de achterzijde en een zolder. De bakstenen voorgevel is twee vensterassen breed en bevat links een voordeur en rechts daarvan een schuifvenster. Onder de dakgoot is centraal een zolderluik geplaatst. De gevel is voorzien van muurankers die een jaartal vormen; AO 1615. De gevel wordt afgesloten met een goot op klossen. 
De linkerzijgevel heeft de vorm van een tuitgevel met vlechtingen waarvan de top boven het platte dak van de linker belending uitsteekt.
De achtergevel is net zoals de voorgevel twee vensterassen breed, maar bevat een extra vensterlaag waar zich de insteek verdieping bevindt. Onderaan de gevel is er een kelderlicht aangebracht, afgesloten met een rollaag. Een opgeklampte delendeur bevindt zich links in de achtergevel, met hiernaast een venster met een roedeverdeling. Rechts van het venster is een verdiepte nis aanwezig. Op de verdieping bevinden zich twee vierkante schuifvensters. Boven die vierkante vensters is een rij met Y-vormige gevelankers aanwezig. De balkkoppen zijn afgedekt met keramische tegels. 
De kelder beslaat de gehele breedte van het pand en is voorzien van een tongewelf. De indeling op de begane grond bestaat uit een hoge ruimte aan de voorzijde en aan de achterzijde - onder de insteek - een laag vertrek. In de scheidingsmuur tussen voorhuis en binnenhaard bevindt zich een dubbel rookkanaal. Op de zolder is de kapconstructie volledig in het zicht, deze is opgebouwd uit een gestapeld dekbalkgebint met flieringbalken die de daksporen dragen. Het gebint is genummerd met een gehakt telmerk V. 

Voor actuele tekeningen van het huis wordt verwezen naar de opmetingstekeningen door Hurenkamp Architecten en Adviseurs, projectnr 23007 die ook via de knop 'Downloads' te raadplegen zijn.