Tijdbeeld
10 afbeeldingen.

Introductie

Door het college van B en W van de gemeente Edam-Volendam wordt momenteel onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de bruikbaarheid en verhuurmogelijkheden van de voormalige visafslag aan de Haven te vergroten. Daarbij spitst de vraagstelling zich toe op de eventuele gevolgen van thermische isolatie van de buitenschil van het gebouw in relatie tot de status van rijksmonument.  Aan ARCX is daarom gevraagd om een bouwhistorische verkenning met waardestelling uit te voeren. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan bepaald worden welke cultuurhistorische waarden bij deze veranderingen in het geding zijn en waar de ruimte ligt voor nieuwe ontwikkelingen.

onderzoek
Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de bewaard gebleven historische structuur van het gebouw en de daarin te onderscheiden bouwfasen. Allereerst zijn de aanwezige gegevens in de literatuur en het Waterlands Archief in Purmerend geïnventariseerd. Via diverse beeldbanken is naar historisch beeldmateriaal gezocht. Vervolgens is het gebouw zelf onderzocht, het veldwerk is uitgevoerd op 18 juni 2020 i.s.m. Belfort uit Doetinchem. Het onderzoek heeft plaatsgevonden conform de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek van april 2009.

digitale rapportage
Alle onderzoeksgegevens zijn chronologisch geordend en digitaal gepresenteerd in opeenvolgende vensters in een tijdlijn en voorzien van een waardering op www.tijdbeeld.com. De directe link naar de rapportage is: http://www.tijdbeeld.com/project/visafslag

Hoewel via de website een PDF-versie van het rapport gegenereerd kan worden, is dit hoofdzakelijk bedoeld als archieffunctie. Tekst en afbeeldingen zijn optimaal te bekijken via bovenstaande link. 

situering
De voormalige visafslag ligt buitendijks aan de Haven in het centrum van Volendam. Het gebouw staat in een bocht op de onderlangs de dijk langs de haven lopende kade. De vloer van de visafslag ligt een stukje hoger dan de kruin van de dijk, het geheel is geplaatst op een open betonnen onderbouw opgebouwd uit zeven portalen die op de kade staan.

beschrijving
De visafslag is gebouwd op een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag en een zolderverdieping met de nok evenwijdig aan de weg. De zuidzijde van het gebouw wordt ingenomen door een kantoorgedeelte waarvan de nok haaks op de weg staat. De gevels zijn uitgevoerd in hout en afgewerkt met horizontale rabatdelen. De zadeldaken zijn gedekt met rode verbeterde holle pannen. Het gebouw is vanaf de Haven bereikbaar via drie open stalen trappen. Op de nok van de afslag staat een dakruiter met daarin een luiklok.