Tijdbeeld

Colofon

Visafslag in Volendam
bouwhistorische verkenning

ARCX-rapport 0975
x, y coordinaten: 133.835, 500.675

© ARCX monumentenzorg en cultuurhistorie, 15 juli 2020

Onderzoek
ARCX, monumentenzorg en cultuurhistorie
Bergstraat 41
6981DB Doesburg
www.arcx.nl
+31(0)313 650190
i.s.m. Belfort Bureau voor Cultuurhistorie en Monumenten, Doetinchem

Opdrachtgever
gemeente Edam-Volendam

Veldwerk
Peter Boer en Jacco Vromen 

Rapportage
Peter Boer

ARCX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.