Tijdbeeld

Waardering

samenvatting
Het huis Veerpoortstraat is ontstaan in de late middeleeuwen, waarschijnlijk als onderdeel van het complex van de Doesburgse fraters. Een in de tuin tegen de achtergevel gesitueerde stenen kamer was voorzien van een gewelfkelder die mogelijk ouder is dan het hoofdhuis en die behoorde bij een (houten) voorganger van het hoofdhuis. De kelder is waarschijnlijk later voorzien van een tongewelf en ook de huidige toegangstrap is van latere datum.

Het voorhuis is op enig moment voorzien van een extra verdieping en een nieuwe voorgevel, de stenen kamer werd in het begin van de 20e eeuw vervangen door een aanbouw met twee verdiepingen onder een plat dak. deze aanbouw werd in 1972 gesloopt waarbij de overwelfde kelder gespaard werd.

waardering
De cultuurhistorische waardering is onderverdeeld in een aantal deelwaardestellingen:

algemeen historische waarden en waarden vanuit de gebruikshistorie

  • De kelder is van belang als voorbeeld van de vroege verstening van het huizenbestand in de stad Doesburg die begon met de bouw van onderkelderde stenen kamers aan de achterzijde van bestaande bebouwing.

ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden

  • De kelder is van belang vanwege de bijdrage aan de ruimtelijke ontwikkeling van de verkaveling van het binnenterrein tussen Waterstraat en Veerpoortstraat en de ontsluiting daarvan via een naastgelegen poort.
  • De kelder is van belang vanwege de historisch- ruimtelijke relatie met het aangrenzende hoofdhuis Veerpoortstraat 20.

bouwhistorische waarden

  • De kelder is van belang vanwege de afleesbaarheid van de bouwgeschiedenis.
  • De bouwsporen in de zijgevel van Veerpoortstraat 18 verwijzen naar de oorspronkelijke omvang van de stenen kamer waar de kelder bij behoorde.
  • De kelder is verder van belang vanwege de bewaard gebleven laat middeleeuwse bakstenen keldermuren, de daarin opgenomen openingen en bouwsporen, het gemetselde gewelf, de vloerafwerking en de bakstenen toegangstrap.