Tijdbeeld
6 afbeeldingen.

Introductie

Op dit moment worden plannen gemaakt voor de realisatie van een aanbouw op een bestaande gewelfkelder achter het huis Veerpoortstraat 20 in Doesburg.  Vanwege de monumentenstatus is door de gemeente ter onderbouwing van de benodigde vergunning gevraagd om een bouwhistorische duiding van de bestaande kelder. De resultaten van het onderzoek moeten inzichtelijk maken welke cultuurhistorische waarden bij de verandering in het geding kunnen zijn en waar ruimte ligt voor nieuwe ontwikkelingen.

onderzoek
Het onderzoek heeft zich toegespitst op de bouwgeschiedenis van de historische kelder in combinatie met de ruimtelijke ontwikkeling van het hoofdhuis en de directe belendingen. Door de opdrachtgever zijn de aanwezige gegevens bij het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg verzameld. Verder is in de literatuur, bij het Kadaster en in de verschillende beeldbanken naar historisch materiaal gezocht.
Vervolgens is de locatie zelf op 4 en 10 juni 2020 bezocht.

digitale rapportage
Alle onderzoeksgegevens zijn chronologisch geordend en digitaal gepresenteerd in opeenvolgende vensters in een tijdlijn en voorzien van een waardering op www.tijdbeeld.com. De directe link naar de rapportage is: http://www.tijdbeeld.com/project/veerpoortstraat-20

Hoewel via de website een PDF-versie van het rapport gegenereerd kan worden, is dit hoofdzakelijk bedoeld als archieffunctie. Tekst en afbeeldingen zijn optimaal te raadplegen via bovenstaande link.

situering
Veerpoortstraat 20 is opgenomen in de noordelijke gevelwand van de Veerpoortstraat. Het grenst aan de rechter zijde aan huisnr. 18 en aan de linker zijde aan een smalle steeg die met een poortje aan de straat is afgesloten.

beschrijving
Het huis aan de straat heeft een min of meer vierkante plattegrond en telt twee bouwlagen onder een hoog dwarsgeplaatst zadeldak. Alle gevels zijn uitgevoerd in metselwerk, de voor- en de achtergevel tellen drie vensterassen. Het huis is in gebruik als woning.

Aan de rechterzijde ligt tegen de achtergevel een met een tongewelf afgesloten kelder met een vierkante plattegrond die aan de bovenzijde met tegels is afgedekt. De kelder is aan de linker zijde voorzien van een kelderlicht met een koekoek. De kelder is toegankelijk via een inpandige trap vanuit de keuken van de woning.