Tijdbeeld
6 afbeeldingen.

Introductie

De gemeente Zwolle heeft eind 2018 opdracht gegeven voor het uitvoeren van een bouwhistorische verkenning van de Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9 in Zwolle. De (bouw)historische informatie die dit onderzoek opleverde, is door de gemeente gebruikt  bij de verspreiding en overdracht van kennis over monumenten binnen de gemeente, onder andere in de vorm van publieksinformatie tijdens Open Monumentendagen. 
Door de Doopsgezinde Gemeente Zwolle is in oktober 2020 verzocht om deze rapportage aan te vullen met een waardestelling en een waarderingsplattegrond. 

onderzoek
Het onderzoek was gericht op het in kaart brengen van de bouw- en verbouwgeschiedenis van deze kerk, die al vanaf de stichting de thuisbasis is van de Doopsgezinde gemeente in Zwolle.
Allereerst zijn de aanwezige gegevens in de literatuur en archieven geïnventariseerd. Hiervoor is een bezoek gebracht aan het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle. Tegelijkertijd is via diverse beeldbanken en websites relevant historisch beeldmateriaal verzameld. Het veldwerk heeft plaatsgevonden op 13 december 2018.

De bouwgeschiedenis van het onderzochte gebouw begint in de 17e eeuw, van de vroegste periode bleef in situ waarschijnlijk niet veel bewaard. Hierdoor en vanwege de beschikbare tijd heeft het zwaartepunt van het onderzoek gelegen op de ruimtelijke veranderingen die bij verbouwingen in de 18e, 19e en 20e eeuw tot stand kwamen. Deze verbouwingen zijn in het archief uitgebreid gedocumenteerd.
De bouwhistorische verkenning is uitgevoerd conform de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek van april 2009. 

digitale rapportage
Alle gegevens zijn chronologisch geordend en digitaal gepresenteerd in opeenvolgende vensters in een tijdlijn op www.tijdbeeld.com. De directe link naar de rapportage is: http://www.tijdbeeld.com/project/doopsgezinde-kerk
Hoewel via de website een PDF-versie van het rapport gegenereerd kan worden, is dit hoofdzakelijk bedoeld als archieffunctie. Tekst en afbeeldingen zijn optimaal te bekijken via bovenstaande link. 

situering en beschrijving
Wolweverstraat 9 is gesitueerd in het oostelijke deel van de Zwolse binnenstad. Het gebouw is met de voorgevel opgenomen in de noordelijke gevelwand van de Wolweverstraat en grenst met de achterzijde aan een kleine open binnenruimte die ingebouwd is door het parkeerdek van het naastgelegen appartementencomplex.
Het gebouw bestaat in hoofdopzet uit drie bouwmassa’s. Op enige afstand uit de gevelrooilijn staat een op een rechthoekige plattegrond opgetrokken kerkzaal, afgesloten met een afgewolfd mansardedak. De ruimte tussen de straat en de kerk is opgevuld met een voorbouw die één bouwlaag telt onder een lessenaardak dat schuil gaat achter de hoger opgetrokken gepleisterde voorgevel. Tegen de achtergevel staat een verdiepingloze aanbouw met een plat dak.