Tijdbeeld

Introductie

Inleiding
Momenteel worden plannen voorbereid voor de verbouwing van het pand Melkmarkt 10 in Zwolle. Bij deze veranderingen zal de monumentenstatus (rijksmonument) een belangrijke rol spelen. Aan ARCX is gevraagd om - ter nadere onderbouwing van te maken keuzes - de historische ontwikkeling van het complex inzichtelijk te maken. Het onderzoek moet duidelijk maken waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en op welke plaatsen de bestaande situatie zoveel mogelijk gerespecteerd dient te worden.
Het onderzoek heeft zich gericht op de ruimtelijke ontwikkeling van het object en de direct aangrenzende buitenruimte en is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Begonnen is met een inventarisatie van de aanwezige gegevens in de literatuur en de verschillende archieven.
Vervolgens is ingezoomd op het gebouw, waarbij op grond van zichtbare bouwdelen en in combinatie met de aangetroffen archiefgegevens, de verschillende veranderingen en verbouwingen gedocumenteerd zijn.
Het onderzoek werd in april van 2014 uitgevoerd. Op 23 maart 2023 is het pand opnieuw bezocht. De bestaande rapportage is vervolgens aangepast aan de hand van deze aanvullende waarneming en verder aangevuld met nieuwe resultaten uit recent gepubliceerd onderzoek.

Digitale rapportage
De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd en aangeleverd via de website TIJDBEELD. Op www.tijdbeeld.com zijn alle gegevens chronologisch geordend en digitaal gepresenteerd in opeenvolgende vensters in de tijdlijn en voorzien van een waardering. De directe link naar de rapportage is: https://www.tijdbeeld.com/project/melkmarkt-10
De rapportage blijft voor onbepaalde tijd via de website ontsloten. Hoewel via de website (downloads) een PDF-versie van het rapport gegenereerd kan worden, is dit hoofdzakelijk bedoeld als archieffunctie. Tekst en afbeeldingen zijn optimaal te bekijken via bovenstaande link. 

3 afbeeldingen.

Beschrijving
Melkmarkt 10 is opgenomen in een bouwblok dat begrensd wordt door de Melkmarkt, de Steenstraat, de Nieuwstraat en het Hoornsteegje. De voorgevel is gelegen aan de Melkmarkt. Het gebouwencomplex is opgebouwd uit een drietal bouwmassa’s. Het voorhuis aan de Melkmarkt telt boven een kelder twee bouwlagen onder een schilddak. Links achter is tussen begane grond en verdieping een smalle tussenverdieping aanwezig. De verdieping is bereikbaar via een trap met een tussenbordes aan de voorzijde. De tussenverdieping heeft vanaf de begane grond een 90 graden gedraaide trap en naar de verdieping loopt aan de achterzijde een vrij smalle steektrap. De zoldertrap is een steile en sterk verdreven omlopende trap. 
Aan de achterzijde grenst het voorhuis aan een op de begane grond overbouwde binnenplaats. Aan de westzijde verbindt een smal tussenlid op de begane grond en de verdieping het voorhuis met een achterhuis. Dit achterhuis is niet onderkelderd en telt drie bouwlagen onder een plat dak. Deze bouwmassa grenst aan de oostzijde aan het Hoornsteegje, de achtergevel en de westelijke zijgevel zijn op de begane grond ingebouwd. De verdiepingen zijn bereikbaar via rechte steektrappen aan de rechter zijde. 
Ten tijde van het onderzoek in 2014 stond het pand leeg. Bij de waarneming in 2023 was de begane grond in gebruik als winkel. De overige ruimtes op de verdieping en de tussenverdieping dienden als personeels- en opslagruimte, of stonden leeg.