Tijdbeeld

Colofon

 

Kapconstructie Grote Kerk in Zwolle

bouwhistorisch onderzoek en datering
ARCX-rapport 0971
x, y coordinaten: 202.860, 502.915
monumentennummer: 41666

© ARCX monumentenzorg en cultuurhistorie, 17 april 2020

Onderzoek
ARCX, monumentenzorg en cultuurhistorie
Bergstraat 41
6981DB  Doesburg
www.arcx.nl
+31(0)313 650190
i.s.m. Belfort Bureau voor Cultuurhistorie en Monumenten, Doetinchem

Opdrachtgever
gemeente Zwolle, afdeling Erfgoed

Veldwerk
Peter Boer en Jacco Vromen 

Documentatietekeningen
Peter Boer

Dendrochronologisch onderzoek
Van Daalen Dendrochronologie 

Rapportage
Peter Boer

ARCX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.