Tijdbeeld

Samenvatting

De gemeenschappelijke bakstenen scheidingsmuur tussen de huizen Hoogstraat 65 en Hoogstraat 67-69 in Wageningen werd gebouwd in de late middeleeuwen. Het huis aan de rechter zijde (nr 67-69) was een breed en vrij diep dwarshuis, het linker huis (nr 65) was smaller  en had een kap met de nok loodrecht op de straat.
Het huis Hoogstraat 71 was oorspronkelijk ook een breed dwarshuis waarvan de nok een stukje lager lag dan die van nummer 67-69. In Hoogstraat 71 heeft in de late middeleeuwen een grote brand gewoed waarna de bovenzijden van de beide eindgevels opnieuw opgetrokken moesten worden en uitgevoerd werden als trapgevels. Mogelijk ten gevolge van een brand in nummer 67-69 is in het begin van de zeventiende eeuw de bovenzijde van de zijmuur aan de andere zijde ook  vernieuwd en voorzien van een trapgevel.

Omstreeks 1860 is Hoogstraat 67-69 ingrijpend gemoderniseerd, waarbij ook de kapvorm aangepast werd. Het onderste deel van de trapgevel aan de linker zijde werd afgetopt en het resterende deel werd opgenomen in de voorste twee geveltoppen van de nieuwe zadeldaken.