Tijdbeeld
3 afbeeldingen.

Inleiding

Adres: Hoogstraat 67-69 Wageningen
Postcode: 6701BP
X-Y coördinaten: 173.995  442.047
Status: Gemeentelijk monument
Onderzoek: Bouwhistorische documentatie
Functie: Scheidingsmuur met het pand Hoogstraat 65
Bouwjaar: Late middeleeuwen

Bij de recente sloop van het pand Hoogstraat 65 in Wageningen zijn in de gemeenschappelijke bouwmuur met de rechter belending de contouren van een brede en hoge trapgevel ontdekt.  Deze sporen zijn van historische waarde omdat zij extra informatie opleveren met betrekking tot de bewaard gebleven historische structuur van de bebouwing ter plaatse en de daarin te onderscheiden tijdlagen. Aan ARCX is daarom gevraagd om voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden op deze locatie de contour van deze topgevel in te meten en bouwhistorisch te documenteren.

plan van onderzoek
Het onderzoek heeft zich gericht op het ruimtelijk vastleggen van het muurwerk van deze gevel en de presentatie van de onderzoeksresultaten in een beknopte rapportage, waarin ook voorhanden zijnde archiefgegevens, bestaande literatuur en beschikbaar historisch beeldmateriaal verwerkt is.

In plaats van handmatig inmeten zijn de verschillende muurdelen in segmenten gefotografeerd.  Voor de hogere delen is een schuifladder ingezet en was het dak van de linker belending (de HEMA) toegankelijk. Deze foto’s zijn - zo nodig na bewerking en correctie van het perspectief- en lensvertekening - digitaal ingepast op een maatvaste ondergrond. Hiervoor is de contour en de hoofdlijn van de indeling van het voorste deel van de muur handmatig ingemeten. Vervolgens zijn de verschillende bouwsporen in een aparte tekenlaag als lijnen en vlakken ingetekend. Deze afbeelding is via 'Downloads' ook op hogere ressolutie als PDF-bestand te downloaden.
De locatie is bezocht op woensdag 22 september en op donderdag 14 oktober 2021. Er is geen destructief onderzoek uitgevoerd.

digitale rapportage op www.tijdbeeld.com
De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd en worden gepresenteerd via de website TIJDBEELD. Op www.tijdbeeld.com zijn alle gegevens chronologisch geordend en digitaal gepresenteerd in vensters in een tijdlijn. De directe link naar de rapportage is: http://www.tijdbeeld.com/project/hoogstraat-67-69 

De rapportage blijft voor onbepaalde tijd via de website ontsloten. Hoewel via de website (downloads) een PDF-versie van het rapport gegenereerd kan worden, is dit hoofdzakelijk bedoeld als archieffunctie. Tekst en afbeeldingen zijn optimaal te bekijken via bovenstaande link. 

beschrijving
De onderzochte locatie betreft de perceelscheidende muur tussen de huisnummers 65 en 67-69 aan de noordzijde van de Hoogstraat. Deze gemeenschappelijke muur is opgetrokken in baksteen en vormde na de sloop van het huis op nummer 65 de westelijke begrenzing van het huis op nummer 67-69. De onderzochte bouwsporen bevinden zich in het deel van deze muur dat het dichtst bij de straat staat. Het achterste deel van de muur is niet gedocumenteerd.