Tijdbeeld

Colofon

Turfstraat 32, Oudewand 2 te Zutphen
Bouwhistorische verkenning met waardestelling
ARCX-rapport 1016  

© ARCX monumentenzorg en cultuurhistorie, 29 januari 2024.

onderzoek
ARCX, monumentenzorg en cultuurhistorie
Bergstraat 41
6981DB Doesburg
www.arcx.nl
+31(0)313 650190

opdrachtgever
Oaze Real Estate namens Talias REI BV

veldwerk
Jacco Vromen, Linde te Kronnie en Peter Boer

archiefonderzoek en rapportage
Peter Boer

ARCX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.