Tijdbeeld

Inleiding

Onderzoek

Aanleiding voor het bouwhistorische onderzoek naar het woon-winkelcomplex aan de stadsgravenstraat vormen de ontwikkelingen van het complex waarin nu onder meer het Lampenpaleis is gevestigd. UCA Architects is verantwoordelijk voor de planvorming die gelijktijdig met het historische onderzoek vorm krijgt. Veldwerk ter plaatse heeft op 1 juli 2020 plaats gevonden.

De eerste tijdvensters in het onderzoek (zie Tijdlijn) geven een schets van de algemene stedenbouwkundige ontwikkeling van (het noordoostelijk deel) van het centrum van Enschede. Deze ontwikkelingsschets dient met name als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen.

In de recentere tijdvensters is ingezoomd op de specifieke gebouwen. Het overgrote deel van het recent onderling verbonden woon-winkelcomplex heeft weinig tot geen cultuurhistorische waarden. De veelal recente bouwfasen waarin deze panden tot stand zijn gekomen zijn dan ook bondig behandeld in het onderzoek. De voormalige joodse school aan de Stadsgravenstraat 69 heeft echter wel historische waarden, in het onderzoek is hier dan ook de meeste aandacht naar uitgegaan.

Digitale rapportage

Alle gegevens zijn chronologisch geordend en digitaal gepresenteerd in opeenvolgende vensters in de tijdlijn en voorzien van een waardering op www.tijdbeeld.com. De directe link naar de rapportage is:

http://www.tijdbeeld.com/project/stadsgravenstraat-69-67

Hoewel via de website een PDF-versie van het rapport gegenereerd kan worden, is dit hoofdzakelijk bedoeld als archieffunctie. Tekst en afbeeldingen zijn optimaal te bekijken via bovenstaande link.

3 afbeeldingen.

Situering

Het onderzoeksobject is gelegen in de noordoostelijk hoek van de oude stadskern van Enschede. In de loop der jaren zijn de verschillende zelfstandige gebouwen binnen het woon-winkelcomplex onderling verbonden ten behoeve van de winkelruimte van het Lampenpaleis. Het complex is te bereiken via drie verschillende straten en omvat de onderstaande adressen:

  • Stadsgravenstraat 67
  • Stadsgravenstraat 69
  • Van Lochemstraat 49
  • Noordenhagen 66

De voormalige joodse school Stadsgravenstraat 69 ligt in de zuidoostelijk hoek van het complex en heeft de status van gemeentelijk monument (nr: 0153/WN135). Dit pand is cultuurhistorisch gezien het meest interessant.