Tijdbeeld

Wie zijn wij

TIJDBEELD is een digitaal platform van ARCX, BELFORT, SB4 en Wennips Bouwhistorie voor de beeldrijke uitwerking en moderne presentatie van cultuurhistorisch onderzoek.
Met deze website ontsluiten de bureaus op laagdrempelige wijze hun onderzoeksresultaten voor betrokkenen en belangstellenden. Met TIJDBEELD krijgt naast de inhoud ook de presentatie van de onderzoeksresultaten de aandacht die het verdiend.

Deze digitale ontsluiting biedt de mogelijkheid om beeldmateriaal goed tot haar recht te laten komen. Het ruime gebruik van beeldmateriaal zoals kleurenfoto's, schetsen, plattegronden en historische kaarten, maakt de resultaten voor zowel de professionele betrokkenen als de overige geïnteresseerden goed leesbaar en begrijpelijk.

De gebruiker kan recht op zijn doel af en snel schakelen tussen de interactieve tijdbalk, verschillende fasen in de geschiedenis, de waardering en conclusies. De gegevens zijn altijd en overal beschikbaar via een internetverbinding, zonder extra kosten. Bovendien kan van alle digitale gegevens van een project een PDFbestand gegenereerd worden.

Bij veranderingen in een historische omgeving worden over het algemeen hoge eisen gesteld aan een zorgvuldige omgang met de aanwezige cultuurhistorische waarden. Steeds vaker vindt integraal onderzoek plaats, waarbij zowel historische bebouwing als historische stedebouw en ‘groen erfgoed’ onder de loep worden genomen.

TIJDBEELD is in de praktijk ontstaan door de bundeling van ervaring en expertise op het gebied van bouwhistorie, cultuurhistorie, groen erfgoed en monumentenzorg. Vanuit deze invalshoek wordt duidelijk gemaakt waar de bestaande situatie gerespecteerd moet worden en waar ruimte is voor vernieuwing.