Zutphen Rivier in de stad
×

Zutphen Rivier in de stad

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is door ARCX een video gemaakt die inzichtelijk maakt op welke wijze de ruimtelijke structuur van de IJsselkade in Zutphen tot stand gekomen is. De aanleiding voor dit onderzoek werd gevormd door de plannen voor de herinrichting van de IJsselkade en de voorgenomen grootschalige rivierverruiming van de IJssel. 

Stichtse Vecht Levend Land
×

Stichtse Vecht Levend Land

Ter ondersteuning van de voor de gemeente Stichtse Vecht gemaakte cultuurhistorische waardenkaart is door ARCX een mini-documentaire gemaakt met als onderwerp de verschillende thema's die van belang zijn geweest voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. 

Zutphen Rivier in de stad
Stichtse Vecht Levend Land

Introductie

Advies en waardering