Tijdbeeld
3 afbeeldingen.

Inleiding

objectgegevens
Adres: Burgemeester van Roijensingel 6
Postcode: 8011CS Zwolle
X Y coördinaten: 202.720  502.580
Status: Rijksmonument (nr. 509847)
Onderzoek: Bouwhistorische verkenning met waardestelling
Functie: Woonhuis (nu kantoorpand)
Bouwjaar: 1882-1883
Architect: I. Gosschalk


Op dit moment worden plannen gemaakt voor een verbouwing van het Rijksmonument Burgemeester van Roijensingel 6 in Zwolle. De villa is in 1882-‘83 gebouwd als woonhuis voor het gezin van Salomon Levi Cohen en ontworpen door architect Isaak Gosschalk. Vanwege de monumentenstatus is aan ARCX gevraagd om een bouwhistorische verkenning met waardestelling uit te voeren. Het bouwhistorisch onderzoek geeft inzicht in de bouwgeschiedenis op hoofdlijnen, de bewaard gebleven historische structuur en de aanwezige cultuurhistorische waarden. Aan de hand van de resultaten kan bepaald worden waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en welke cultuurhistorische waarden bij toekomstige veranderingen in het geding kunnen zijn.

plan van onderzoek
Het onderzoek heeft plaatsgevonden conform de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek van april 2009 en werd uitgevoerd in samenwerking met Belfort Bureau voor Cultuurhistorie en Monumenten uit Doetinchem.
Het onderzoek was opgebouwd uit een aantal onderdelen. Allereerst zijn de relevante en beschikbare gegevens uit de literatuur en archieven geraadpleegd. Bij het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle is de negentiende-eeuwse bouwaanvraag met bijbehorende stukken bekeken. In de verschillende digitale beeldbanken zijn vervolgens historische afbeeldingen, foto’s en (kadastrale) kaarten verzameld. 
Vervolgens is het gebouw op locatie onderzocht, waarbij op grond van de vormgeving van het exterieur, de afwerking van het interieur en de zichtbare bouwsporen, de belangrijkste veranderingen en verbouwingen gedocumenteerd zijn. Het gebouw is bezocht op vrijdag 18 juni 2021. Er is geen destructief onderzoek uitgevoerd. 

digitale rapportage op www.tijdbeeld.com
De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd en aangeleverd via de website TIJDBEELD. Op www.tijdbeeld.com zijn alle gegevens chronologisch geordend en digitaal gepresenteerd in opeenvolgende vensters in de tijdlijn en voorzien van een waardering. De directe link naar de rapportage is: http://www.tijdbeeld.com/project/burgemeester-van-roijensingel-6
De rapportage blijft voor onbepaalde tijd via de website ontsloten. Hoewel via de website (downloads) een PDF-versie van het rapport gegenereerd kan worden, is dit hoofdzakelijk bedoeld als archieffunctie. Tekst en afbeeldingen zijn optimaal te bekijken via bovenstaande link. 

beschrijving
De villa is gesitueerd aan de Burgemeester van Roijensingel tussen de Roopoort en de Stationsweg en staat op een ruim perceel met een diepe achtertuin. Het terrein is aan de voorzijde van de weg afgescheiden met een ijzeren hekwerk op een gemetseld voetmuurtje. 
Het huis is gebouwd op een vrijwel vierkante plattegrond en telt boven een souterrain twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een afgeplat schilddak. Het dak is gedekt met gesmoorde kruispannen en rondom voorzien van dakkapellen van verschillend formaat. In het zuidelijk dakschild zijn drie dakramen aangebracht. Schuin op de hoek van de voorgevel en linker zijgevel is een hoektoren opgetrokken onder een met leien gedekt schilddak. 
Omdat de achtertuin lager ligt dan het maaiveld van de Burgemeester van Roijensingel beslaat het souterrain in de gevels aan de voorzijde een halve bouwlaag en aan de linker- en achterzijde een volledige bouwlaag. Aan de achterzijde is het souterrain een stuk uitgebouwd met daarboven een serre. Het platte dak van de serre vormt een dakterras dat is afgezet met een ijzeren hekwerk tussen houten stijlen. De serre is vanaf de tuin bereikbaar via een trap met gietijzeren balusters en trappalen. 

Het exterieur van de villa is zeer rijk gedecoreerd en vormgegeven in een eclectische bouwstijl, met hoofdzakelijk invloeden uit de neo-Hollandse en de neo-Franse renaissance, gecombineerd met fantasie-decoraties. De gevels zijn ter hoogte van het souterrain gepleisterd en voorzien van schijnvoegen. Daarboven zijn de gevels opgetrokken in rode verblendsteen met gepleisterde sier- of spekbanden, water- en cordonlijsten, hoekblokken en aanzet- en sluitstenen. Het rechter deel van de voorgevel is uitgevoerd als rijk gedecoreerde topgevel met in de top het jaartal 1883. 
Centraal in de rechter zijgevel bevindt zich de hoofdentree in de vorm van een opengewerkt portaal op een bordes, bereikbaar via een hardstenen trap en afgezet met een hardstenen balustrade. Het souterrain is toegankelijk via een deur links in de linker zijgevel. 

Zie de uitgebreide beschrijving uit het Rijksmonumentenregister voor een meer gedetailleerde uiteenzetting van de indeling, afwerking en decoratie van het exterieur. Deze is als bijlage onder ‘downloads’ toegevoegd. Zie voor de huidige indeling de plattegronden van de bestaande situatie van De Bruin Architecten van 12-05-2021. De indeling en interieurafwerking worden in de tijdlijn nader toegelicht binnen de context en chronologie van de bouwgeschiedenis.